Vangshallen
OffentlEg Bading

Informasjon

- Onsdag 1730-2000

- Fredag 1800-2100

Prisar: Vaksen 55, born 25, familie 120.

Informasjon:

Symjehall med terapibasseng er no offisielt opna.
Betaling går til dekning av godkjent badevakt, eventuelt overskudd til drift og vedlikehald.


https://www.vang.kommune.no/tenester/oppvekst-kultur-og-integrering/kultur/offentleg-bading/

Kontakt oss


Vang kommune, Tyinvegen 5161

 2975 Vang i Valdres

post@vang.kommune.no
 
Moglegheit for leie:

Kvardag:
16:30-22:30

Helg:
Heile døgnet
System provided by GetShop AS - www.getshop.com
OVEOKVTAT -- MERRY CHRISTMAS!