Vangshallen
Informasjon og booking av Vangshallen - Velkommen!
Symjehallen er ikkje tilgjengeleg for booking utafor skuleruta, det vil seie at den kan bookast frå mandag til fredag når skulen er open. Dette kjem tå at den gamle symjehallen er frå 1971 og økt bruk kan føre til store vedlikehaldsutfordringar og i verste fall at alt må stengast.

Det blir automatisk sendt ut koder på SMS til den som leiger. Dei som har langtidsleie og ordna seg med nykkelkort treng ikkje å bruke denne.
Dessverre fungerar det ikkje å la døra stå opplåst med kode, den låser seg igjen, men koden kan nyttast fleire gonger ila leigetida.

NB! Dei som låner romma, låner kun fra og til. Det betyr at viss man skal rigge til utstyr må man gjøre dette innanfor leigeperioden og også rydde seg ut av rommet før neste leigetakar skal inn. Slik at f.eks. leige fra 1900-2000, betyr inn 1900 og ut 2000, presis!

Hugs å samarbeide, rydde og moppe slik at alle får ei fin oppleving av Vangshallen.

Vangshallen

Med full handballbane, klatrevegg, amfi, tribune og festsal er Vangshallen ein nybygd motor i det aktive fritidstilbodet i Vang. 

Vil du leige heile eller delar av Vangshallen ein kveld eller ei helg? 

Vang klatreklubb har mykje aktivitet i klatreveggen. Møt opp på faste klatrekveldar og meld gjerne inn ynskje om brattkortkurs på  facebooksida til klubben.

Kva skjer?

Kontakt oss


Vang kommune, Tyinvegen 5161

 2975 Vang i Valdres

post@vang.kommune.no
 
Moglegheit for leie:

Kvardag:
16:30-22:30

Helg:
Heile døgnet
System provided by GetShop AS - www.getshop.com
OVEOKVTAT -- MERRY CHRISTMAS!